Begeleidster Lesstof

Voor ieder kind dat te maken krijgt met leren, is het van groot belang om te leren hoe te leren. Kinderen leren door te doen, door te beleven en te tervaren. het is prettig als het leren voor uw kind motiverend, stimulerend, inspirerend en boeiend is en blijft.

Ik coach uw kind in het leren. Tijdens de coaching wordt uw kind, waar nodig, inhoudelijk gesteund bij taal, rekenen en/of studievaardigheden.

Deze coaching is met name geschikt voor kinderen die:

  • faalangst hebben;
  • leerachterstanden hebben of onder hun niveau presteren;
  • moeite met structuur, organisatie en automatiseren hebben;
  • het thuis wel kunnen, maar alles op school vergeten lijken te zijn;
  • dyslexie, dyscalculie, ad(h)d, concentratie- en/of motivatieproblemen hebben.

Samen zoeken we naar de voor uw kind beste leerstrategie en help ik hem of haar op weg om huiswerk gestructureerd te plannen, zodat er ook genoeg tijd overblijft voor andere (leukere) dingen!