Gevoelsmonster-kaarten

Kindercoachpraktijk “de Goastok” heeft een nieuw emotiespel: Gevoelsmonster-kaarten

“Gevoelens zijn de kinderen van onze behoeften” (Marshall B. Rosenberg)

Hoe gaat het met mij op dit moment?
Welke gevoelens kan ik benoemen?
Met welke gevoelens kan ik bij anderen goed omgaan en welke ervaar ik als onaangenaam?

Als onze behoeften niet zijn ingevuld, ervaren wij onaangename gevoelens als ontevredenheid en irritatie. Vinden we het lastig om onze behoeften aan bijvoorbeeld begrip, erkenning of veiligheid ingevuld te krijgen, ontstaan gevoelens als woede, kwaadheid of vertwijfeling.

Als onze behoeften zijn ingevuld, ervaren wij aangename gevoelens van tevredenheid tot vreugde of geluk.

De Gevoelsmonster-kaarten kunnen je helpen jezelf en anderen beter te begrijpen.