Specialist Spel

Spel is de motor voor de totale ontwikkeling…

Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen ...

Het spel is een essentieel onderdeel voor de zelfontplooiing van kinderen.
Zo leren ze verbeelden, manipuleren, zelfverwerkelijking en sociale vaardigheden ontwikkelen. Spel is een vrij proces voor een kind dat behoefte heeft aan een basis van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen.
Komt uw kind niet of nauwelijks tot spel, dan bent u bij “de Goastok” op de juiste plek!