Specialist Spel

Spel is de motor voor de totale ontwikkeling…
Het spel is een essentieel onderdeel voor de zelfontplooiing van kinderen. Zo leren ze verbeelden, manipuleren, zelfverwerkelijking en sociale vaardigheden ontwikkelen.

Soms is het voor kinderen moeilijk om tot spelen te komen. Ze kunnen faalangstig zijn, geen zelfvertrouwen of weinig fantasie hebben. Kenmerken van sociaal-emotionele problemen of autisme zijn andere redenen.

Een eigen Goastok maken

Bij KICOP “de Goastok” maken kinderen hun eigen Goastok. Deze Goastok wordt als diagnostisch middel ingezet bij het verwerken van ervaringen, zoals angst, boosheid, eenzaamheid en zelfvertrouwen.

Dus heeft u een zorgvraag over uw kind op het sociaal-emotionele vlak, dan bent u bij KICOP “de Goastok” op de juiste plek! Door middel van spel zetten we de Goastok in, zodat u kind spelenderwijs ervaart hoe het is om zich gesteund te voelen en toch op eigen kracht stappen zet.