Specialist Spel

Spel is de motor voor de totale ontwikkeling…Het spel is een essentieel onderdeel voor de zelfontplooiing van kinderen. Zo leren ze verbeelden, manipuleren, zelfverwerkelijking en sociale vaardigheden ontwikkelen. Soms is … Meer lezen over Specialist Spel